О проекте закона Кировской области № 521-5 «Об областном бюджете на 2016 год» (2-е чтение)

Проект закона № 521-5 «Об областном бюджете на 2016 год».

Дата, время голосования

26-11-2015 10:54

Общие итоги голосования

За33
Против13
Воздерж.5


Результаты голосования депутатов

ДепутатФракцияГолос
Азимов Р.А. ЕРЗа
Бакин В.Г. ЕРЗа
Березин О.Ю. ЕРЗа
Бурханов И.Ф. ЕРЗа
Бусыгин Н.Г. ЕРЗа
Волосков А.Д. ЕРЗа
Гозман К.М. ЕРЗа
Гукасов В.Н. ЛДПРПротив
Гущин С.С. ЕРЗа
Джамалутдинов Б.А. КПРФ
Добрынина Т.Г. КПРФЗа
Дубравин Н.Г. ЛДПРПротив
Женихов В.Н. КПРФПротив
Журавлёв С.Н. ЕРЗа
Зыкина В.А. ЕРЗа
Ивонин А.М. ЕРЗа
Киселёв Н.П. ЕРЗа
Кислицын П.М. ЕРЗа
Князев А.А. ЕРЗа
Конышев М.В. СРВоздерж.
Крепостнов В.В. ЕРЗа
Кунгурцев Г.И. СРВоздерж.
Курашин М.В. СРПротив
Куршаков С.Ю. ЕРЗа
Лучинин А.Н. ЕРЗа
Маликов А.А. ЕРЗа
Малков Н.А. ЕРЗа
Масленникова С.Н. -За
Метелёв В.В. СРЗа
Митюков В.В. ЕРЗа
Момцемлидзе С.Р СРВоздерж.
Морозова И.Г. ЕРЗа
Мошуренко К.Б. -
Никитина Л.Н. ЕРЗа
Новиков А.А. ЛДПРПротив
Осетров В.И. КПРФПротив
Перминова Е.А. СРВоздерж.
Полушин С.С. СРВоздерж.
Редькин С.А. КПРФПротив
Русских Д.М. -Против
Савиных В.П. ЕРЗа
Скворцов М.Т. КПРФ
Смирнов В.В. ЛДПРПротив
Созонтова М.С. КПРФПротив
Солодилов Л.С. СРЗа
Сураев В.К. ЕРЗа
Терешков Ю.И. ЕРЗа
Туруло В.Н. -Против
Харюшин А.Г. ЛДПРПротив
Чернышев З.Ф. ЕРЗа
Шилова С.В. ЛДПРПротив
Шулаев В.Л. ЕРЗа
Ягдаров В.Н. ЕРЗа
Яговкин В.В. ЕРЗа
Размещено: 26.11.2015 13:18:15