О проекте закона Кировской области № 103-6 «О внесении изменений в Закон Кировской области «О мерах социальной поддержки семей, имеющих детей» (2-е чтение)

Проект закона № 103-6 «О внесении изменений в Закон Кировской области «О мерах социальной поддержки семей, имеющих детей».

Дата, время голосования

08-06-2017 10:23

Общие итоги голосования

За41
Против0
Воздерж.5


Результаты голосования депутатов

ДепутатФракцияГолос
Александрова Е.В. ЕРЗа
Бакин В.Г. ЕРЗа
Балыбердин Ю.А. ЕРЗа
Басюк В.В. ЕРЗа
Березин О.Ю. ЕРЗа
Большаков И.Н. ЕРЗа
Букарев Р.Е. ЕРЗа
Бурханов И.Ф. ЕРЗа
Бушмелев В.В. ЛДПР
Быков В.В. ЕРЗа
Веселова Т.Н. ЛДПРЗа
Владимиров А.И. ЕРЗа
Воронков М.Ю. ЕРЗа
Гозман К.М. ЕРЗа
Головков С.С. ЛДПРЗа
Гончаров Г.А. ЕРЗа
Гурьянова Н.П. ЕР
Гущин С.С. ЕР
Дорофеев П.О. СРЗа
Каримуллина А.И. КПРФВоздерж.
Киселев С.Н. ЕР
Киселев Ф.Н. ЕРВоздерж.
Коновалов Г.В. ЕРЗа
Костин В.А. ЛДПР
Крепостнов В.В. ЕРЗа
Лугинин Г.В. ЛДПРЗа
Маликов А.А. ЕРЗа
Мамаев С.П. КПРФВоздерж.
Медведков В.И. ЕРЗа
Мельников А.К. ЛДПРЗа
Метелёв В.В. ЕРЗа
Мешков Н.А. ЕРЗа
Митюков В.В. ЕРЗа
Момцемлидзе С.Р. ЕРЗа
Морозова И.Г. ЕРЗа
Нургалеев Р.Р. ЕРЗа
Перминова Е.А. ЕРЗа
Редькин С.А. СРЗа
Сандалов Л.В. КПРФВоздерж.
Сергеев Д.В. ЕРЗа
Скворцов М.Т. СРЗа
Суворов И.Н. ЕРЗа
Сураев В.К. СР
Сураев Ф.В. СР
Сыкчина О.В. ЛДПРЗа
Терешков Ю.И. ЕРЗа
Титов Р.А. ЕРЗа
Улько Н.И. ЕРЗа
Уткин А.Н. ЕРЗа
Чурин А.М. КПРФВоздерж.
Шихова С.Ю. ЛДПРЗа
Шулаев В.Л. ЕРЗа
Ягдаров В.Н. ЕР
Яговкин В.В. ЕРЗа
Размещено: 08.06.2017 14:40:01