О проекте закона Кировской области № 98-6 «О внесении изменений в Закон Кировской области «О физической культуре и спорте в Кировской области» (1-е чтение)

Проект закона № 98-6 «О внесении изменений в Закон Кировской области «О физической культуре и спорте в Кировской области».

Дата, время голосования

08-06-2017 10:32

Общие итоги голосования

За43
Против0
Воздерж.4


Результаты голосования депутатов

ДепутатФракцияГолос
Александрова Е.В. ЕРЗа
Бакин В.Г. ЕРЗа
Балыбердин Ю.А. ЕРЗа
Басюк В.В. ЕРЗа
Березин О.Ю. ЕРЗа
Большаков И.Н. ЕРЗа
Букарев Р.Е. ЕРЗа
Бурханов И.Ф. ЕРЗа
Бушмелев В.В. ЛДПР
Быков В.В. ЕРЗа
Веселова Т.Н. ЛДПРЗа
Владимиров А.И. ЕРЗа
Воронков М.Ю. ЕРЗа
Гозман К.М. ЕРЗа
Головков С.С. ЛДПРЗа
Гончаров Г.А. ЕРЗа
Гурьянова Н.П. ЕР
Гущин С.С. ЕР
Дорофеев П.О. СРЗа
Каримуллина А.И. КПРФВоздерж.
Киселев С.Н. ЕР
Киселев Ф.Н. ЕРЗа
Коновалов Г.В. ЕРЗа
Костин В.А. ЛДПР
Крепостнов В.В. ЕР
Лугинин Г.В. ЛДПРЗа
Маликов А.А. ЕРЗа
Мамаев С.П. КПРФВоздерж.
Медведков В.И. ЕРЗа
Мельников А.К. ЛДПРЗа
Метелёв В.В. ЕРЗа
Мешков Н.А. ЕРЗа
Митюков В.В. ЕРЗа
Момцемлидзе С.Р. ЕРЗа
Морозова И.Г. ЕРЗа
Нургалеев Р.Р. ЕРЗа
Перминова Е.А. ЕРЗа
Редькин С.А. СРЗа
Сандалов Л.В. КПРФВоздерж.
Сергеев Д.В. ЕРЗа
Скворцов М.Т. СРЗа
Суворов И.Н. ЕРЗа
Сураев В.К. СРЗа
Сураев Ф.В. СРЗа
Сыкчина О.В. ЛДПРЗа
Терешков Ю.И. ЕРЗа
Титов Р.А. ЕРЗа
Улько Н.И. ЕРЗа
Уткин А.Н. ЕРЗа
Чурин А.М. КПРФВоздерж.
Шихова С.Ю. ЛДПРЗа
Шулаев В.Л. ЕРЗа
Ягдаров В.Н. ЕР
Яговкин В.В. ЕРЗа
Размещено: 08.06.2017 15:43:04