О предложении депутата Законодательного Собрания Кировской области Воронкова М.Ю. по внесению в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

Дата, время голосования

27-07-2017 14:17

Общие итоги голосования

За34
Против3
Воздерж.2


Результаты голосования депутатов

ДепутатФракцияГолос
Александрова Е.В. ЕРЗа
Бакин В.Г. ЕРЗа
Балыбердин Ю.А. ЕРЗа
Басюк В.В. ЕРЗа
Березин О.Ю. ЕРЗа
Букарев Р.Е. ЕРЗа
Быков В.В. ЕРЗа
Веселова Т.Н. ЛДПРПротив
Владимиров А.И. ЕРЗа
Воронков М.Ю. ЕРЗа
Гончаров Г.А. ЕРЗа
Гурьянова Н.П. ЕРЗа
Гущин С.С. ЕРЗа
Дорофеев П.О. СРЗа
Киселев С.Н. ЕРЗа
Коновалов Г.В. ЕРЗа
Костин В.А. ЛДПРВоздерж.
Крепостнов В.В. ЕРЗа
Лугинин Г.В. ЛДПРЗа
Маликов А.А. ЕРЗа
Медведков В.И. ЕРЗа
Метелёв В.В. ЕРЗа
Мешков Н.А. ЕРЗа
Митюков В.В. ЕРЗа
Момцемлидзе С.Р. ЕРЗа
Морозова И.Г. ЕРЗа
Нургалеев Р.Р. ЕРЗа
Перминова Е.А. ЕРЗа
Сергеев Д.В. ЕРЗа
Суворов И.Н. ЕРЗа
Сураев В.К. СРПротив
Сыкчина О.В. ЛДПРПротив
Терешков Ю.И. ЕРЗа
Титов Р.А. ЕРЗа
Улько Н.И. ЕРЗа
Уткин А.Н. ЕРЗа
Шихова С.Ю. ЛДПРВоздерж.
Шулаев В.Л. ЕРЗа
Яговкин В.В. ЕРЗа
Размещено: 27.07.2017 16:39:40