О проекте закона Кировской области № 121-6 «О внесении изменений в Закон Кировской области «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» (2-е чтение)

Проект закона № 121-6 «О внесении изменений в Закон Кировской области «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов».

Дата, время голосования

26-10-2017 10:16

Общие итоги голосования

За38
Против4
Воздерж.4


Результаты голосования депутатов

ДепутатФракцияГолос
Александрова Е.В. ЕРЗа
Бакин В.Г. ЕРЗа
Балыбердин Ю.А. ЕРЗа
Басюк В.В. ЕРЗа
Березин О.Ю. ЕРЗа
Большаков И.Н. ЕРЗа
Букарев Р.Е. ЕРЗа
Бурханов И.Ф. ЕРЗа
Быков В.В. ЕРЗа
Владимиров А.И. ЕРЗа
Воронков М.Ю. ЕРЗа
Гозман К.М. ЕРЗа
Головков С.С. ЛДПРЗа
Гончаров Г.А. ЕРЗа
Гущин С.С. ЕРЗа
Дорофеев П.О. СРВоздерж.
Каримуллина А.И. КПРФПротив
Киселев С.Н. ЕРЗа
Киселев Ф.Н. ЕРЗа
Коврижных Н.П.я ЛДПРЗа
Костин В.А. ЛДПРЗа
Лугинин Г.В. ЛДПРЗа
Мамаев С.П. КПРФПротив
Медведков В.И. ЕРЗа
Мельников А.К. ЛДПРЗа
Метелёв В.В. ЕРЗа
Мешков Н.А. ЕРЗа
Митюков В.В. ЕРЗа
Момцемлидзе С.Р. ЕРЗа
Морозова И.Г. ЕРЗа
Нургалеев Р.Р. ЕРЗа
Перминова Е.А. ЕРЗа
Редькин С.А. СРВоздерж.
Сандалов Л.В. КПРФПротив
Суворов И.Н. ЕРЗа
Сураев В.К. СРВоздерж.
Сураев Ф.В. СРВоздерж.
Терешков Ю.И. ЕРЗа
Титов Р.А. ЕРЗа
Тюлькин Н.Р. ЛДПРЗа
Уткин А.Н. ЕРЗа
Чурин А.М. КПРФПротив
Шихова С.Ю. ЛДПРЗа
Шулаев В.Л. ЕРЗа
Ягдаров В.Н. ЕРЗа
Яговкин В.В. ЕРЗа
Размещено: 26.10.2017 13:46:52