О проекте закона Кировской области № 145-6 «О внесении изменений в Закон Кировской области «О налоге на имущество организаций в Кировской области» (2-е чтение)

Проект закона № 145-6 «О внесении изменений в Закон Кировской области «О налоге на имущество организаций в Кировской области».

Дата, время голосования

24-11-2017 10:30

Общие итоги голосования

За37
Против3
Воздерж.4


Результаты голосования депутатов

ДепутатФракцияГолос
Балыбердин Ю.А. ЕРЗа
Басюк В.В. ЕРЗа
Березин О.Ю. ЕРЗа
Большаков И.Н. ЕРЗа
Быков В.В. ЕРЗа
Владимиров А.И. ЕРЗа
Воронков М.Ю. ЕРЗа
Гозман К.М. ЕРЗа
Гончаров Г.А. ЕРЗа
Гурьянова Н.П. ЕРЗа
Гущин С.С. ЕРЗа
Дорофеев П.О. СРВоздерж.
Киселев С.Н. ЕРЗа
Киселев Ф.Н. ЕРВоздерж.
Коврижных Н.П. ЛДПРЗа
Коновалов Г.В. ЕРЗа
Костин В.А. ЛДПРЗа
Лугинин Г.В. ЛДПРЗа
Маликов А.А. ЕРЗа
Малых И.С. ЕРЗа
Мамаев С.П. КПРФПротив
Медведков В.И. ЕРЗа
Мельников А.К. ЛДПРЗа
Метелёв В.В. ЕРЗа
Мешков Н.А. ЕРЗа
Митюков В.В. ЕРЗа
Момцемлидзе С.Р. ЕРЗа
Морозова И.Г. ЕРЗа
Нургалеев Р.Р. ЕРЗа
Перминова Е.А. ЕРЗа
Редькин С.А. СРВоздерж.
Сандалов Л.В. КПРФПротив
Сергеев Д.В. ЕРЗа
Скворцов М.Т. СРВоздерж.
Суворов И.Н. ЕРЗа
Сыкчина О.В. ЛДПРЗа
Терешков Ю.И. ЕРЗа
Титов Р.А. ЕРЗа
Тюлькин Н.Р. ЛДПРЗа
Чурин А.М. КПРФПротив
Шихова С.Ю. ЛДПРЗа
Шулаев В.Л. ЕРЗа
Ягдаров В.Н. ЕРЗа
Яговкин В.В. ЕРЗа
Размещено: 24.11.2017 13:48:41

Последнее изменение: 24.11.2017 14:43:06