О проекте закона Кировской области № 357-6 «О внесении изменений в Закон Кировской области «Об отходах производства и потребления в Кировской области» (2-е чтение)

Проект закона № 357-6 «О внесении изменений в Закон Кировской области «Об отходах производства и потребления в Кировской области».

Дата, время голосования

19-12-2019 13:05

Общие итоги голосования

За41
Против0
Воздерж.1


Результаты голосования депутатов

ДепутатФракцияГолос
Александрова Е.В. ЕРЗа
Бакин В.Г. ЕРЗа
Балыбердин Ю.А. ЕРЗа
Басюк В.В. ЕРЗа
Березин О.Ю. ЕРЗа
Большаков И.Н. ЕРЗа
Букарев Р.Е. ЕР
Буркова Г.И. ЕРЗа
Бурханов И.Ф. ЕРЗа
Воронков М.Ю. ЕРЗа
Гозман К.М. ЕР
Головков С.С. ЛДПР
Гончаров Г.А. ЕРЗа
Гущин С.С. ЕРЗа
Дорофеев П.О. СРЗа
Злобин А.С. ЕРЗа
Каримуллина А.И. КПРФ
Киселев С.Н. ЕР
Киселев Ф.Н. ЕРЗа
Коврижных Н.П. ЛДПР
Коновалов Г.В. ЕРЗа
Костин В.А. ЛДПР
Лугинин Г.В. ЛДПРЗа
Маликов А.А. ЕРЗа
Малых И.С. ЕРЗа
Мамаев С.П. КПРФВоздерж.
Медведков В.И. ЕРЗа
Мельников А.К. ЛДПР
Метелёв В.В. ЕРЗа
Мешков Н.А. ЕРЗа
Митюков В.В. ЕРЗа
Момцемлидзе С.Р. ЕРЗа
Морозова И.Г. ЕРЗа
Некрасов М.С. ЕР
Нургалеев Р.Р. ЕРЗа
Перминова Е.А. ЕРЗа
Платунова Т.В. СРЗа
Редькин С.А. СРЗа
Сандалов Л.В. КПРФЗа
Сергеев Д.В. ЕРЗа
Скворцов М.Т. СРЗа
Суворов И.Н. ЕРЗа
Сураев Ф.В. СРЗа
Сыкчина О.В. ЛДПР
Телицына Н.А. ЕРЗа
Терешков Ю.И. ЕРЗа
Титов Р.А. ЕРЗа
Тюлькин Н.Р. ЛДПР
Уткин А.Н. ЕРЗа
Чурин А.М. КПРФЗа
Шихова С.Ю. ЛДПР
Шулаев В.Л. ЕРЗа
Ягдаров В.Н. ЕРЗа
Яговкин В.В. ЕРЗа
Размещено: 20.12.2019 10:57:58