О проекте закона Кировской области № 523-6 «О внесении изменения в Закон Кировской области «О местном самоуправлении в Кировской области» (1-е чтение)

Проект закона № 523-6 «О внесении изменения в Закон Кировской области «О местном самоуправлении в Кировской области».

Дата, время голосования

27-05-2021 13:09

Общие итоги голосования

За45
Против0
Воздерж.2


Результаты голосования депутатов

ДепутатФракцияГолос
Александрова Е.В. ЕРЗа
Балыбердин Ю.А. ЕРЗа
Басюк В.В. ЕРЗа
Березин О.Ю. ЕРЗа
Большаков И.Н. ЕРЗа
Букарев Р.Е. ЕРЗа
Бурханов И.Ф. ЕРЗа
Воронина И.В. ЕРЗа
Воронков М.Ю. ЕРЗа
Гозман К.М. ЕРЗа
Головков С.С. ЛДПР
Гончаров Г.А. ЕРЗа
Гущин С.С. ЕРЗа
Дорофеев П.О. СР
Злобин А.С. ЕРЗа
Каримуллина А.И. КПРФВоздерж.
Киселев С.Н. ЕРЗа
Киселев Ф.Н. ЕРЗа
Коврижных Н.П. ЛДПРЗа
Коновалов Г.В. ЕРЗа
Костин В.А. ЛДПРЗа
Лугинин Г.В. ЛДПРЗа
Маликов А.А. ЕРЗа
Малых И.С. ЕРЗа
Мамаев С.П. КПРФВоздерж.
Медведков В.И. ЕРЗа
Мельников А.К. ЛДПРЗа
Метелёв В.В. ЕРЗа
Мешков Н.А. ЕРЗа
Митюков В.В. ЕРЗа
Момцемлидзе С.Р. ЕРЗа
Морозова И.Г. ЕРЗа
Некрасов М.С. ЕРЗа
Нургалеев Р.Р. ЕР
Ожегин Б.А. ЕРЗа
Перминова Е.А. ЕРЗа
Платунова Т.В. СРЗа
Редькин С.А. СРЗа
Сандалов Л.В. КПРФЗа
Сергеев Д.В. ЕРЗа
Скворцов М.Т. СР
Суворов И.Н. ЕРЗа
Сураев Ф.В. СРЗа
Сыкчина О.В. ЛДПР
Телицына Н.А. ЕРЗа
Терешков Ю.И. ЕРЗа
Титов Р.А. ЕРЗа
Тюлькин Н.Р. ЛДПРЗа
Уткин А.Н. ЕРЗа
Чурин А.М. КПРФ
Шихова С.Ю. ЛДПРЗа
Шулаев В.Л. ЕРЗа
Яговкин В.В. ЕРЗа
Размещено: 28.05.2021 15:03:32

Последнее изменение: 28.05.2021 15:35:24